Kas tautā pagrimst tikumi, tad uz nabadzību noraugās ar aizvien lielāku nicinājumu, bet bagātību - pieaugošu cieņu.