Nedzenies pēc uzslavas, bet visiem spēkiem centies slavējami rīkoties.