Ja kļūsi draugiem apnicīgs, tad viņi sāks no tevīm vairīties.