Ja kļūsi draugiem apnicīgs, tad viņi sāks no tevīm vairīties.

+1
-22
-1