No visiem noziegumiem smagākais - cietsirdība.

+1
-49
-1