No visiem noziegumiem smagākais - cietsirdība.

+1
-30
-1