Kas cilvēcības pilns, tas vienmēr drošsirdīgs, bet ne vienmēr cilvēcības pilns ir tas, kas drošsirdīgs.