Uzņemies tikai tā izglītošanu, kas apjautis savu neziņu, meklē zināšanas un prot skaidri izklāstīt to, ko vēlas. Sniedz zināšanas tikai tādiem, kas uzzinājuši viena kvadrāta leņķa būtību, ir guvuši priekšstatu arī par trim pārējiem.

+1
-128
-1