Kas līdzcietības pilns, tas neapšaubāmi vīrišķīgs.