Cilvēki tiecas pēc bagātības un slavas. Gadījumā, ja tas nav iegūstams godīgā ceļā, tad jāapspiež sevī šī tieksme.