Tas, kurš nodzīvojis līdz četrdesmit gadiem, spēj apkārtējos izraisīt vienīgi nepatiku, ir zudis cilvēks.