Pēc dabas dotumiem cilvēki cits citam ir līdzīgi, bet paradumiem - atšķirīgi.

+1
+37
-1