Krietns cilvēks ir miera pilns. Zems cilvēks ir vienmēr norūpējies.

+1
-87
-1