Krietns cilvēks ir miera pilns. Zems cilvēks ir vienmēr norūpējies.