Apmeklēt un uzklausīt ļaunus cilvēkus - tas ir sākums ļaunai rīcībai.