Ja tevī nemājos sliktas domas, tad nebūs arī sliktas rīcības.