Krietns cilvēks visā vaino sevi, nekrietns - citus.