Skolotājs teica: Liekas, ka esmu ķēries pie bezcerīgas lietas. Es vēl nekad neesmu saticis cilvēku, kurš zinot savas pieļautās kļūdas, būtu pats sevi savās acīs atzinis par vainīgu.