Opozīcija - drošības vārsts, caur kuru izlaužas tautas spēka un enerģijas pārpilnība, vārsts, kuru nedrīkst noslēgt nepakļaujot sevi eksplozijas briesmām.

+1
+89
-1