Krietns ir tāds dēls, kas sarūgtina savu tēvu un māti, ja nu vienīgi paliekot nevesels.