Neitralitāte kā nemainīgs princips ir vājuma pierādījums.