Loģika - prasme kļūdīties ar pārliecību par savu nekļūdīgumu.