Svarīgi ir tas, lai autoritāte - pat cilvēces autoritāte kā tāda - nekad neaizstātu cilvēces domu.