Līdzīgi cilvēkam, kas rīkojoties taisnīgi tikai attiecībā pret saviem tuvākajiem, un nepastiepjot visiem palīdzīgu roku, vēl neizpilda visus savus pienākumus, tā arī sabiedrībai, visu pienākumu un tiesību sargātājai, savu iespēju robežās, pielāgojoties laikam un apstākļiem, ir jācenšas nāk talkā trūkumam, to ierobežojot un pārtraucot par cik tas ir iespējams, vienmēr mierinot cietējus izrādot līdzcietību un augstsirdību. Jā, es esmu teicis un vienmēr atkārtošu, ka arī valstij ir jābūt sirdij.