Kas var pacelties tādos augstumos, lai aptvertu daudzveidību vienībā un vienību daudzveidībā? Tas sniedzas pāri jebkurai saprašanai.