Kas vienā gadījumā saucas brīvība, citos - izlaidība.