Kas var būt vēl godīgāks un cildenāks par to, kā iemācīt citiem to, ko pats vislabāk proti.