Cildens cilvēks stāv augstāk pār apvainojumiem, netaisnību, bēdām un izsmieklu; viņš būtu neievainojams, ja viņam būtu sveša līdzcietība.