Pati izmeklētākā bauda ir tajā, lai sniegtu baudu citiem.