Devība nozīmē galvenokārt ne to, ka tiek dots daudz, bet gan to, lai tiktu dots vajadzīgajā brīdī.