Despota pavalstniekiem nav dzimtenes. Domu par to ir pārmākusi savtība, godkāre un verdziskums.

+1
+49
-1