Despota pavalstniekiem nav dzimtenes. Domu par to ir pārmākusi savtība, godkāre un verdziskums.