Dziļas jūtas un nopietna nodarbošanās atgriež cilvēkam tā dabisko veidolu.