Dzīvība - tas, ko cilvēki visvairāk cenšas saglabāt, bet vismazāk taupa.