Despota pavalstniekiem nav dzimtenes. Domas par to ir atstūmušas malā savtība, godkārība un verdziskums.