Nožēla par nesaprātīgi izniekoto laiku, kam nododas visi cilvēki, ne vienmēr viņiem palīdz saprātīgi izmantot atlikumu.