Bērniem nav ne pagātnes, ne nākotnes, bet atšķirībā no mums pieaugušajiem, viņi māk izmantot tagadni.