Mēs tā mīlam kritizēt, ka zaudējam spēju dziļi izjust patiešām īstas vērtības.