Izpausta noslēpuma gadījumā vienmēr ir vainīgs tas, kas uzticējis to citam.