Mums ir jāmeklē to labvēlība, kuriem mēs gribam palīdzēt, nevis to labvēlība, no kuriem gaidām palīdzību.