Tas, kurš lūdz citu vietā, vienmēr ir pašpārliecināts, kā jau pienākas cilvēkam, kas tiecas panākt taisnību: izlūdzoties vai tiecoties ko panākt sev, viņš kautrējas un kaunas jūtoties kā cilvēks, kurš diedelē žēlastību.

+1
-29
-1