Poēzija var būt gan dievu, gan neprāšu valoda, un reti - godīga cilvēka valoda.