Kad mums maksā par cildenu rīcību, tā mums tiek atņemta.