Kad mums maksā par cildenu rīcību, tā mums tiek atņemta.

+1
+24
-1