Uzslava nesastāv no slavinošiem epitetiem. Uzslavai ir nepieciešami fakti, pie kam prasmīgi pasniegti.