Dzīvotgribas dēļ mums vecums ir vēlams, bet nāves baiļu dēļ mēs vecuma baidāmies.