Uzticība ir draudzības pirmais priekšnoteikums, tā, varētu teikt, kalpo par tempļa priekštelpu, tad, kad gatavība nest upurus ir pats templis.