Uzticība ir pirmais draudzības priekšnoteikums, tā, var izteikties, ir tempļa priekštelpa, bet pats templis - gatavība uz upuriem.