Veselība un bagātība, atpestījot cilvēku no rūgtas pieredzes, padara to vienaldzīgu pret saviem līdzcilvēkiem. Savukārt cilvēki, kurus pašus ir piemeklējušas nelaimes, ir daudz līdzcietīgāki pret tuvākā ciešanām.

+1
+41
-1