Izteicienu grāmatas... ne tikai neapspiež prāta darbības patstāvību, bet, tieši otrādi, to izraisa.