Krietns ir tas, kas savas tiesības mēra ar savu pienākumu.