Bērni nedrīkst zināt, cik dārgi viņi ir tiem, kas viņus audzina.