Cilvēce nekļūs laimīgi tik ilgi, kamēr tā nekļūs ateistiska.