Tiesības un pienākums līdzinās divām palmām, kas nenes augļus, ja aug pārāk tālu viena no otras.