Kas ir līdz pusei, tas kļūs pilns. Kas salīcis - tiks iztaisnots. Kas tukšs ir, tas taps piepildīts. Kas vecs ir, tas tiks atjaunots. Kam maz ir, tam tiks iedots klāt. Kam daudz ir, tam nāks apskurbums. Un arī gudrais: Vienoto jauzdams, Ir pasaulei paraugs. Viņš nevēlas spīdēt, Tādēļ ir gaismā. Viņš nemēdz būt augstprātīgs, Tādēļ kļūst dižens. Viņš neslavē sevi, Tādēļ kļūst slavens. Viņš nelaužas priekšā, Tādēļ tiek izcelts. Viņš ķildu neuzsākdams, Paliek neuzvarams.